W dniach 29-30 listopada 2017 roku odbyły się zajęcia z Animacji lokalnej projektu „Przyszłość w nas” RPWM.11.02.03-28-0006/17-00. Wnioskodawcą projektu jest Ornecka Spółdzielnia Socjalna „ARKA” a partnerem Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

Udział w nich brały  rodziny zrekrutowane do projektu, jak również uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornecie wraz z opiekunami. Podczas zajęć towarzyszyła psycholog Anna Mackiewicz – Psychologiczne Centrum Rozwoju.

Tags: No tags